Powierzchnie reklamowe

Nasza firma oferuje kompleksową obsługę projektową i prowadzenie spraw urzędowych związanych z umieszczaniem wielkoformatowych siatek reklamowych na elewacjach budynków oraz uzyskiwanie zezwoleń na lokalizację tablic i nośników reklamowych.

 

Informujemy również, że zezwolenia na umieszczanie siatek reklamowych na budynkach wydawane są jedynie w czasie prowadzenia remontów i prac konserwatorskich.

 

Nośniki reklamowe wolnostojące podlegają oddzielnym regulacjom formalno-prawnym.

 

Prowadzenie tematów dotyczy uzyskania wszelkich niezbędnych zezwoleń administracyjnych i uzgodnień z właściwymi organami.

 

W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących niezbędnych dokumentów do wystąpienia o zezwolenie na umieszczenie reklam na budynku, prosimy o bezpośredni kontakt z naszą firmą. Czas uzyskania zezwolenia uzależniony jest od dostarczenia przez Inwestora wskazanych dokumentów.

 

Posiadamy doświadczenie w uzyskiwaniu tego typu zezwoleń. Lokalizowaliśmy reklamy wielkoformatowe m. in. na budynku Akademii Sztuk Pięknych im. J. Matejki przy Placu J. Matejki, w Rynku Głównym, na ulicy Lubicz i wielu innych budynkach w centrum Krakowa.

 

Przy realizacji nośników reklamowych wolnostojących współpracujemy od wielu lat z Firmą AMS S.A.

 

 

Zapraszamy do kontaktu