Projekty

  • domów jednorodzinnych
  • rezydencji oraz domów stylowych
  • osiedli mieszkaniowych i zespołów apartamentowych
  • przebudowy i rozbudowy obiektów istniejących
  • pensjonatów i hoteli
  • budownictwa komercyjnego, usługowego i handlowego
  • architektury sakralnej
  • obiektów sportowo – rekreacyjnych
  • obiektów reklamowych
  • obiektów małej architektury i handlu ruchomego

Projekty wykonujemy według indywidualnych zamówień klientów.
Pomagamy budować racjonalnie, według potrzeb i bez zbędnych kosztów.
Podajemy dokładne ceny po ustaleniu zakresu projektu.

 

Przygotowujemy koncepcje przestrzenne i uzgadniamy je z klientami przed przystąpieniem do projektu budowlanego.

 

Dbamy o każdego klienta tak samo.

 

Lubimy naszą pracę, a z wieloma inwestorami utrzymujemy dobre, towarzyskie kontakty.

BUDYNKI PRZEMYSŁOWE

Budynki komercyjne

Budynki mieszkaniowe

Architektura sakralna

Wnętrza

REWALORYZACJA BUDYNKÓW

POWIERZCHNIE REKLAMOWE

MAŁE FORMY