Polityka prywatności

 

Dziękujemy za odwiedzenie serwisu internetowego http://www.studioarchitektury.net (zwanego dalej „Serwisem”).

 

Ochrona prywatności naszych użytkowników jest dla nas kluczowa. Dokładamy wszelkich starań, aby korzystanie z Serwisu było dla Państwa wygodne i bezpieczne.

 

Od 25 maja 2018 roku rozpoczną stosowanie nowe europejskie przepisy o ochronie danych w postaci Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str. 1) („RODO”).

 

W związku z tym chcielibyśmy poinformować Państwa o przetwarzaniu Państwa danych osobowych, a więc danych osobowych, które podają nam Państwo korzystając z Serwisu i zasadach ich przetwarzania po dniu 25 maja 2018 roku.

 

Niniejszy dokument („Polityka Prywatności”), przygotowany przez Studio Architektury w Krakowie (dalej jako „Administrator” lub „my”):

 

 1. W Rozdziale I:

 

przedstawia informacje w zakresie przetwarzania danych osobowych użytkowników Serwisu, którzy korzystają z usług oraz funkcjonalności dostępnych za pośrednictwem Serwisu, w konsekwencji czego zostaliśmy administratorem Państwa danych osobowych. W szczególności dokument zawiera informacje o tym jak przetwarzamy Państwa dane osobowe w przypadku skorzystania z usługi formularzy kontaktowych dostępnych w Serwisie.

 

W tym miejscu znajdą Państwo następujące informacje:

 

 1. Kto jest administratorem Państwa danych osobowych?
 2. Jak skontaktować się z Administratorem danych?
 3. Inspektor Ochrony Danych
 4. W jakich celach i na jakiej podstawie wykorzystujemy Państwa dane?
 5. Przez jaki okres przetwarzamy dane osobowe?
 6. Jakie prawa mają Państwo wobec swoich danych?
 7. Kiedy i jak złożyć sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych?

 

 

 1. W Rozdziale II:

 

wyjaśnia zasady, jakimi kierujemy się w zakresie plików cookies wykorzystywanych w naszym Serwisie. W tym miejscu znajdą Państwo następujące informacje:

 

 1. Co to są pliki cookies?
 2. Do czego Serwis używa plików cookies?
 3. Jak zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej dotyczące plików cookies?
 4. Logi systemowe

 

III. W Rozdziale III:

 

przedstawia informacje dotyczące relacji z innymi stronami internetowymi oraz w zakresie zmian niniejszej Polityki Prywatności.

 

W tym miejscu znajdą Państwo następujące informacje:

 

 1. Inne strony internetowe.
 2. Zmiany Polityki Prywatności

 

Rozdział I. DANE OSOBOWE

 

W momencie skorzystania przez Państwa z poszczególnych usług (funkcjonalności) oferowanych w Serwisie stajemy się Administratorem Państwa danych osobowych. Poniżej znajdują się szczegółowe informacje o tym, w jaki sposób pozyskujemy Państwa dane osobowe w zakresie konkretnych usług (funkcjonalności) oferowanych w Serwisie:

 

 1. Formularz kontaktowy „Kontakt dla klientów”

 

W momencie skorzystania przez Państwa z formularza kontaktowego „Kontakt dla klientów” uzyskujemy możliwość przetwarzania Państwa danych osobowych na podstawie naszego uzasadnionego interesu, którym jest opracowanie odpowiedzi na zadane pytanie i prowadzenie z Państwem korespondencji.

 

Podanie przez Państwa swoich danych osobowych jest dobrowolne, lecz bez nich nie byłby możliwe prowadzenie z Państwem korespondencji.

 

 1. Kto jest administratorem Państwa danych osobowych?

 

Administratorem Państwa danych osobowych jest Studio Architektury z siedzibą w Krakowie przy ul. Wielkotyrnowskiej 17  (31-326 Kraków), NIP: 6791022477.

 

 1. Jak skontaktować się z Administratorem danych?

 

W sprawach dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych przez Administratora zapraszamy do kontaktu z Administratorem za pomocą poczty elektronicznej na adres zdzislaw.kramarz@gmail.com lub telefonicznie pod +48 (12) 637 87 41.

 

 1. Inspektor Ochrony Danych

 

Administrator danych osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych osobowych, z którym można się skontaktować poprzez email: zdzislaw.kramarz@gmail.com. Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych.

 

 1. W jakich celach i na jakiej podstawie wykorzystujemy Państwa dane?

 

W ramach korzystania przez Państwa z Serwisu Państwa dane osobowe są przetwarzane w następujących celach:

 

 1. marketingu bezpośredniego produktów i usług Administratora– podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO); uzasadnionym interesem Administratora jest możliwość przedstawienia Państwu informacji o usługach Administratora, przedstawienia przez niego ofert oraz zwiększenie sprzedaży usług Administratora;
 2. poprawienia funkcjonalności strony internetowej, poprawienia szybkości działania strony internetowej, dopasowania treści oferty do Państwa oczekiwań i preferencji ustalonych na podstawie Państwa zachowania online podczas przeglądania stron Internetowych; oferty zamieszczane są na naszej stronie Internetowej lub stronach Internetowych innych podmiotów; pliki cookie mogą być zamieszczane przez podmioty, z którymi współpracujemy; pliki cookie mogą zbierać dane o Państwa zachowaniu w sieci czy adresie IP, zbieraniu anonimowych zagregowanych statystyk przeglądania artykułów i produktów na stronach serwisu; utrzymania sesji użytkownika serwisu internetowego (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła – podstawę prawną przetwarzania danych jest Państwa zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)
 3. ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO); uzasadnionym interesem Administratora jest ochrona przed roszczeniami związanymi z korzystaniem z Serwisu.

 

 1. Przez jaki okres przetwarzamy dane osobowe?

 

Z Państwa danych osobowych będziemy korzystać:

 

 1. do czasu zgłoszenia przez Państwa sprzeciwu w zakresie, w jakim Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego produktów i usług Administratora,
 2. zakresie plików cookies sesyjnych przez okres do 2 lat lub do czasu ich usunięcia z przeglądarki internetowej, z kolei w zakresie plików stałych cookies pozostają w przeglądarce do momentu terminu ich wygaśnięcia lub do momentu ich usunięcia przez użytkownika z przeglądarki;
 3. przez okres nie dłuższy niż okresy przedawnień w sprawach cywilnych i karnych ustalone zgodnie z obowiązującymi przepisami polskiego prawa w zakresie, w jakim Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.

 

 1. Jakie prawa mają Państwo wobec swoich danych?

 

Przysługuje Państwu prawo dostępu do danych osobowych ich dotyczących oraz prawo żądania sprostowania tych danych, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.

 

W zakresie, w jakim przetwarzanie Państwa danych osobowych następuje w sposób zautomatyzowany w celu zawarcia i wykonania umowy lub na podstawie zgody, przysługuje Państwu prawo do przenoszenia danych osobowych, to jest otrzymania od Administratora Państwa danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie, nadającym się do odczytu maszynowego. Przedmiotowe dane mogą zostać przesłane innemu administratorowi danych.

 

Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO).

 

Przysługuje Państwo również prawo wniesienia sprzeciwu, opisane szczegółowo w pkt 7 poniżej.

 

Uprawnienia, o których mowa w pkt. a)-f) powyżej można wykonać poprzez skontaktowanie się z Administratorem w sposób określony w pkt. 2 powyżej.

 

 1. Kiedy i jak złożyć sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych?

 

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Państwu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania ich danych osobowych.

 

W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, mogą Państwo wnieść następujące rodzaje sprzeciwów:

 

 1. sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych w celu otrzymywania ofert handlowych (marketing bezpośredni) – wniesienie sprzeciwu oznacza, że nie będziemy Państwu przedstawiać ofert handlowych w formie przesyłanego do Państwa Newslettera;
 2. sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych w celu innym niż marketing bezpośredni – w takim wypadku Administrator danych może nie uwzględnić sprzeciwu jeśli wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Państwa interesów, praw i wolności, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 

Uprawnienie do wniesienia sprzeciwu można wykonać poprzez skontaktowanie się z Administratorem w sposób określony w pkt. 2 powyżej.

 

ROZDZIAŁ II: PLIKI COOKIES ORAZ LOGI SYSTEMOWE

 

 1. Co to są pliki cookies?

 

Pliki cookies, po polsku tzw. ciasteczka, to dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, które są zapisywane na urządzeniu końcowym (komputerze) użytkownika strony internetowej w czasie korzystania przez niego z niniejszej strony internetowej i następnie tam przechowywane. Przy kolejnym połączeniu się z tą stroną pliki cookies mogą być przez nią odczytane z komputera użytkownika i służyć dostosowaniu strony do zapamiętanych preferencji użytkownika oraz w celach statystycznych jej właściciela.

 

 1. Do czego Serwis używa plików cookies?

 

Wykorzystujemy pliki cookies, aby zapewnić Państwu jak najwydajniejsze i najbardziej wygodne funkcjonowanie Serwisu (dzięki nim Serwis „pamięta” np. ustawienia poszczególnych użytkowników, takie jak język czy rozmiar czcionki). Ponadto używamy tych plików w celu dopasowania treści oferty do Państwa preferencji ustalonych na podstawie Państwa zachowania online (np. w zakresie informacji o lokalizacji), a także tworzenia statystyk, które pomagają nam zrozumieć, w jaki sposób korzystają Państwo z Serwisu, co pomaga nam w jego rozwijaniu i optymalizowaniu.

 

Wykorzystywane przez Serwis pliki cookies są bezpieczne dla komputerów i urządzeń użytkowników, w szczególności za ich pomocą nie jest możliwe przedostanie się do urządzenia wirusów oraz innego niechcianego lub złośliwego oprogramowania.

 

 1. Jak zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej dotyczące plików cookies?

 

Przeglądarki internetowe domyślnie dopuszczają przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Jednakże w każdym czasie możecie Państwo zmieniać te ustawienia aż do całkowitej blokady zapisywania ciasteczek. W takim przypadku korzystanie z Serwisu nadal będzie możliwe, lecz niektóre jego funkcje mogą nie działać poprawnie. Niedokonanie zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na zamieszczanie i przechowywanie wykorzystywanych w Serwisie plików cookies w Państwa urządzeniu oraz na uzyskiwanie przez Serwisie dostępu do nich. Poniżej przedstawiamy, jak można dokonać zmiany ustawień w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych:

 

Google Chrome

 

Należy kliknąć na menu (w prawym górnym rogu), zakładka Ustawienia > Pokaż ustawienia zaawansowane. W sekcji „Prywatność” należy kliknąć przycisk Ustawienia treści. W sekcji „Pliki cookie” można zmienić następujące ustawienia plików cookie: Usuwanie plików Cookie; Domyślne blokowanie plików Cookie; Domyślne zezwalanie na pliki Cookie; Domyślne zachowywanie plików Cookie i danych stron do zamknięcia przeglądarki; Określanie wyjątków dla plików Cookie z konkretnych witryn lub domen.

 

Internet Explorer 8.0

 

Z menu przeglądarki (prawy górny róg): Narzędzia > Opcje Internetowe > Prywatność, przycisk Witryny. Suwakiem ustawiamy poziom, zmianę zatwierdzamy przyciskiem OK.

 

Mozilla Firefox

 

Z menu przeglądarki: Narzędzia > Opcje > Prywatność. Uaktywnić pole Program Firefox: „będzie używał ustawień użytkownika”. O ciasteczkach (cookies) decyduje zaznaczenie – bądź nie – pozycji Akceptuj ciasteczka.

 

Opera

 

Z menu przeglądarki: Narzędzie > Preferencje > Zaawansowane. O ciasteczkach decyduje zaznaczenie – bądź nie – pozycji Ciasteczka.

 

Safari

 

W menu rozwijanym Safari trzeba wybrać Preferencje i kliknąć ikonę Bezpieczeństwo. W tym miejscu wybiera się poziom bezpieczeństwa w obszarze ,,Akceptuj pliki cookie”.

 

 1. Logi systemowe

 

Niezależnie od plików cookies, Serwis przy każdej Państwa wizycie automatycznie zapisuje na swoich serwerach informacje, które są do nas przekazywane przez przeglądarki internetowe. Informacje te są zapisywane w postaci logów zawierających:

 

 • stronę internetową, z której wchodzą Państwo na naszą stronę;
 • adres IP;
 • datę i czas dostępu;
 • przesłaną ilości danych;
 • informacje na temat używanej przeglądarki i systemu operacyjnego.

 

Informacje te wykorzystywane są w szczególności w celu zarządzania Serwisem, rozpoznawania problemów z pracą serwerów i ich rozwiązywania, analizowania ewentualnych naruszeń bezpieczeństwa w Serwisie, a także w celach statystycznych, Informacje te nie są łączone z danymi osobowymi użytkowników Serwisu.

 

ROZDZIAŁ III: POZOSTAŁE KWESTIE

 

 1. Inne strony internetowe

 

W Serwisie znajdują się także odnośniki (linki) do stron internetowych pochodzących od podmiotów trzecich. Odwołujemy się do nich np. pokazując multimedia. Strony te mogą wykorzystywać pliki cookies lub oferować usługi wymagające podania danych osobowych. Zwracamy uwagę, że zasady określone w niniejszej Polityce Prywatności obowiązują jedynie w naszym Serwisie. Nie ponosimy natomiast odpowiedzialności za działania podmiotów trzecich. W przypadku korzystania z innych stron powinni Państwo odrębnie zapoznać się ze stosowanymi przez nie politykami prywatności.

 

 1. Zmiany Polityki Prywatności

 

Niniejsza Polityka Prywatności może ulec zmianie w przypadku gdyby potrzeba lub obowiązek wprowadzenia takich zmian wynikały z rozwoju funkcjonalności Serwisu, postępu technologicznego, zmiany stosownych przepisów prawa lub zmian w zakresie przetwarzania danych osobowych zarejestrowanych użytkowników Serwisu.