OFERUJEMY PAŃSTWU

Naszym Inwestorom zapewniamy indywidualne projekty dopasowane do ich potrzeb i możliwości finansowych. Posiadamy pełny zespół doświadczonych projektantów wszystkich branż, a także geodetów, geologów i technologów.

Prowadzimy kompleksową obsługę tematów od koncepcji i porad technicznych poprzez projekty budowlane i nadzory nad realizacjami.

Zrealizujemy dla Państwa:

 

 • wszelkie prace projektowe: koncepcyjne, architektoniczno – budowlane i branżowe (konstrukcyjne, elektryczne, gazowe, wodno – kanalizacyjne)
 • przygotowanie dokumentów niezbędnych do złożenia wniosków o uzyskanie decyzji o WZ (warunków zabudowy): wypisy i wyrysy z ewidencji gruntów, mapy geodezyjne (syt.-wys.), badania geologiczne, ZUDP
 • uzyskanie decyzji o WZ (warunkach zabudowy)
 • uzyskanie pozwolenia na budowę
 • kompleksowe projekty zakładów przetwórstwa spożywczego i mięsnego wraz z technologią
 • adaptacja projektów ‘typowych’ do wymogów działki oraz zagospodarowanie terenu
 • prace adaptacyjne oraz przebudowy i rozbudowy obiektów mieszkalnych (np. poddasza) i zmiany sposobów użytkowania
 • projekty drogowe oraz organizacji ruchu na czas prac budowlanych
 • projekty elektrowni fotowoltaicznych wraz z doborem urządzeń
 • doradztwo inwestycyjne w zakresie pozyskania i zakupu terenów pod inwestycje
 • uzyskanie warunków przyłączy mediów: prąd, gaz, wod.-kan.
 • przygotowanie projektów do zaopiniowania w urzędach: konserwacji zabytków, parków krajobrazowych i strefach specjalnych
 • uzgodnienia Sanepid, BHP, ppoż, inspekcji pracy
 • zgłoszenia do pozwolenia na użytkowanie obiektów i legalizacja samowoli budowlanych
 • projekty podziałów nieruchomości: działek i gruntów oraz budynków (wyodrębnienie samodzielnych lokali mieszkalnych)
 • przygotowanie i koordynacja remontów budynków objętych ochroną konserwatorską
 • prowadzenie nadzoru inwestorskiego
 • prowadzenie kierownictwa budowy i koordynacja prac budowlanych

INFORMUJEMY NASZYCH SZANOWNYCH KLIENTÓW, ŻE OTRZYMALIŚMY NAGRODĘ II STOPNIA W KONKURSIE PZiTB “BUDOWA ROKU 2013”, ZA BUDOWĘ ZAKŁADU PRODUKCJI GASTRONOMICZNEJ W WIELICZCE.